باشگاه‌های ورزشی یزد به مدت یک هفته تعطیل شد به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار یزد ،احمد هاشمی معاون اداره کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: باتوجه به مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا باشگاه‌های ورزشی به مدت یک هفته تعطیل و کلیه فعالیت‌های ورزشی در این مدت ممنوع است. از همه […]

باشگاه‌های ورزشی یزد به مدت یک هفته تعطیل شد

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار یزد ،احمد هاشمی معاون اداره کل ورزش و جوانان استان یزد گفت:
باتوجه به مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا باشگاه‌های ورزشی به مدت یک هفته تعطیل و کلیه فعالیت‌های ورزشی در این مدت ممنوع است.

از همه باشگاه‌های استان تقاضا دارم ضمن رعایت مصوبه اخیر نسبت به تعطیلی باشگاه‌ها در مدت مذکور اقدام شود.