بازی را بهتر از تراکتور شروع کردیم/ بازیکنان سایپا استرس داشتند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم سایپا با بیان اینکه بازی را بهتر از تراکتور شروع کردیم، گفت: امروز روز ما نبود و شکست سنگینی برابر تراکتور تجربه کردیم.

بازی را بهتر از تراکتور شروع کردیم/ بازیکنان سایپا استرس داشتند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم سایپا با بیان اینکه بازی را بهتر از
تراکتور شروع کردیم، گفت: امروز روز ما نبود و شکست سنگینی برابر
تراکتور تجربه کردیم.