بازگشت هافبک تبریزی ها به تراکتور به گزارش کانال خبری تبریز , هافبک بومی پیشین تیم تراکتور با عقد قراردادی به جمع شاگردان فراز کمالوند ملحق شد.

بازگشت هافبک تبریزی ها به تراکتور

به گزارش کانال خبری تبریز , هافبک بومی پیشین تیم تراکتور با عقد قراردادی به جمع
شاگردان فراز کمالوند ملحق شد.