بازگشت مهاجم کامرونی به تمرینات تیم فوتبال النصر به گزارش کانال خبری تبریز , مهاجم کامرونی تیم فوتبال النصر عربستان در آستانه بازی با تراکتور به تمرین این تیم بازگشت.

بازگشت مهاجم کامرونی به تمرینات تیم فوتبال النصر

به گزارش کانال خبری تبریز , مهاجم کامرونی تیم فوتبال النصر عربستان در آستانه بازی
با تراکتور به تمرین این تیم بازگشت.