بازگشت الاتحاد عربستان به لیگ قهرمانان آسیا بعد از ۲ سال به گزارش کانال خبری تبریز , تیم فوتبال الاتحاد عربستان سهمیه حضور در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.

بازگشت الاتحاد عربستان به لیگ قهرمانان آسیا بعد از ۲ سال

به گزارش کانال خبری تبریز , تیم فوتبال الاتحاد عربستان سهمیه حضور در مسابقات فصل
آینده لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.