بازسازی منزل آسیب دیده از نوسانات برق در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) گفت : نوسانات ناشی از قطع برق منجر به آتش سوزی یک باب منزل مسکونی شده بود که به همت کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) و خیرین بازسازی شد .

بازسازی منزل آسیب دیده از نوسانات برق در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) گفت :
نوسانات ناشی از قطع برق منجر به آتش سوزی یک باب منزل مسکونی شده بود
که به همت کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) و خیرین بازسازی شد
.