بارندگی ١۵٠ میلیارد ریال به باغات زردآلوی رقم شاهرودی خسارت زد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی تفتان گفت: بر اثر بارندگی‌های مداوم اخیر و بالارفتن رطوبت به باغات زردآلو رقم شاهرودی در روستاهای جمچن و ولان از دهستان تفتان جنوبی دراین دو روستا بیماری لکه غربالی شیوع […]

بارندگی ١۵٠ میلیارد ریال به باغات زردآلوی رقم شاهرودی خسارت زد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی تفتان گفت: بر اثر بارندگی‌های مداوم اخیر و بالارفتن رطوبت به باغات زردآلو رقم شاهرودی در روستاهای جمچن و ولان از دهستان تفتان جنوبی دراین دو روستا بیماری لکه غربالی شیوع پیدا کرده وبه بیش از ٩٠ درصد باغدارانی که عمده زردآلوی آنها رقم شاهرودی بوده خسارت وارد گردید

وی تصریح کرد: محصول ٨٠ هکتار باغ زردآلو در این منطقه دچار خسارتی بالغ بر ١۵٠ میلیارد ریال شده است.