بارش شدید باران در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بارش شدید باران در شهر تبریز از عصر یک‌شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بارش شدید باران در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بارش شدید باران در شهر تبریز از عصر یک‌شنبه
آغاز شده و همچنان ادامه دارد.