ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بخش کشاورزی در این شهرستان ایجاد می‌شود.

ایجاد شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی در بناب

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: شهرک صنعتی صنایع تبدیلی و
غذایی در بخش کشاورزی در این شهرستان ایجاد می‌شود.