انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز خبر داد.

انفجار گاز در یک منزل مسکونی در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از انفجار گاز در
یک منزل مسکونی در تبریز خبر داد.