انجام ۷۴۵ هزار بازرسی‌ در طرح سلامت نوروزی/ پلمب ۲۶۶۴ مرکز متخلف به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  انجام ۷۴۵ هزار بازرسی‌ در طرح سلامت نوروزی/ پلمب ۲۶۶۴ مرکز متخلف  به گزارش خبرنگار هاریکا، بنابر اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از ابتدای آغاز طرح سلامت نوروزی در ۲۴ اسفند […]

انجام ۷۴۵ هزار بازرسی‌ در طرح سلامت نوروزی/ پلمب ۲۶۶۴ مرکز متخلف

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  انجام ۷۴۵ هزار بازرسی‌ در طرح سلامت نوروزی/ پلمب ۲۶۶۴ مرکز متخلف  به گزارش خبرنگار هاریکا، بنابر اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از ابتدای آغاز طرح سلامت نوروزی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۹ فروردین ۱۴۰۲ تعداد بازرسی‌ها از مراکز مختلف در طرح سلامت نوروزی به ۷۴۵ هزار و ۸۵۱ مورد رسیده است.
بر همین اساس، تا ۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۶۶۴ مورد پلمب مرکز متخلف صورت گرفته است.

همچنین، ۱۵ هزار و ۹۴۰ مرکز متخلف بهداشتی، به مراجع قضائی معرفی شده اند. امیدوارم براتون خبر   انجام ۷۴۵ هزار بازرسی‌ در طرح سلامت نوروزی/ پلمب ۲۶۶۴ مرکز متخلف براتون مفید بوده باشه

 
2023-03-30 16:34:10