انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی این شهر را حل می کند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی، انتقال آب ارس به تبریز را مهم‌ترین پروژه آبی استان خواند که با اجرای آن مشکل تنش آبی تبریز طی دو تا سه سال حل خواهد شد.

انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی این شهر را حل می کند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی، انتقال آب ارس به تبریز
را مهم‌ترین پروژه آبی استان خواند که با اجرای آن مشکل تنش آبی تبریز
طی دو تا سه سال حل خواهد شد.