انتقال آب ارس به تبریز تسریع شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اهمیت انتقال آب رودخانه ارس به دشت تبریز، گفت: دولت و وزارت نیرو باید اجرای این طرح مهم را تسریع کنند.

انتقال آب ارس به تبریز تسریع شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اهمیت
انتقال آب رودخانه ارس به دشت تبریز، گفت: دولت و وزارت نیرو باید
اجرای این طرح مهم را تسریع کنند.