انتقاد فرماندار اسکو از وضعیت آسفالت‌ معابر این شهر به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از وضعیت آسفالت‌ معابر سطح شهر اسکو انتقاد کرد.

انتقاد فرماندار اسکو از وضعیت آسفالت‌ معابر این شهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از وضعیت آسفالت‌ معابر سطح
شهر اسکو انتقاد کرد.