انتقاد شدید امام جمعه تبریز از فرایند انتخاب استاندار به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز از فرایند انتخاب استاندار برای آذربایجان شرقی و طرح نام های کوچک برای مسئولیت های اجرایی به شدت انتقاد کرد وگفت: هرکسی یک رزومه دستش گرفته خود را استاندار معرفی میکند.

انتقاد شدید امام جمعه تبریز از فرایند انتخاب استاندار

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز از فرایند انتخاب استاندار برای
آذربایجان شرقی و طرح نام های کوچک برای مسئولیت های اجرایی به شدت
انتقاد کرد وگفت: هرکسی یک رزومه دستش گرفته خود را استاندار معرفی
میکند.