انتخابات شورای شهر تبریز تایید شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار تبریز گفت: انتخابات شورای شهر تبریز با نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تایید شد.

انتخابات شورای شهر تبریز تایید شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار تبریز گفت: انتخابات شورای شهر تبریز با
نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تایید شد.