امور اجرایی را به خود استان‌ها واگذار می‌کنیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با تشکیل «دولت سلام» در روش اداره کردن کشور بازنگری خواهیم کرد و امور اجرایی را به خود استان‌ها واگذار می‌کنیم.

امور اجرایی را به خود استان‌ها واگذار می‌کنیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
ما با تشکیل «دولت سلام» در روش اداره کردن کشور بازنگری خواهیم کرد و
امور اجرایی را به خود استان‌ها واگذار می‌کنیم.