امنیت مرزهای مشترک فرصت بیشتری برای توسعه فراهم ساخته است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: وجود مرزهای امن مشترک، فرصت بیشتری را برای همکاری‌های دوجانبه و توسعه فراهم ساخته است.

امنیت مرزهای مشترک فرصت بیشتری برای توسعه فراهم ساخته است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: وجود مرزهای
امن مشترک، فرصت بیشتری را برای همکاری‌های دوجانبه و توسعه فراهم
ساخته است.