امسال ۱۳ هزار تن گندم در خداآفرین تولید می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار خداآفرین گفت: امسال هفت هزار هکتار سطح زیر کشت گندم اعم از دیمی و آبی در این شهرستان وجود دارد که به‌رغم خشک‌سالی، پیش بینی می‌شود حدود ۱۳هزارتن گندم از این مزارع برداشت شود.

امسال ۱۳ هزار تن گندم در خداآفرین تولید می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار خداآفرین گفت: امسال هفت هزار هکتار سطح
زیر کشت گندم اعم از دیمی و آبی در این شهرستان وجود دارد که به‌رغم
خشک‌سالی، پیش بینی می‌شود حدود ۱۳هزارتن گندم از این مزارع برداشت
شود.