امر به معروف و نهی از منکر نباید تعطیل شود به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر از کم‌کاری در برگزاری جلسات امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید تعطیل و سهل شمرده شود.

امر به معروف و نهی از منکر نباید تعطیل شود

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر از کم‌کاری در برگزاری جلسات امر به
معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر
نباید تعطیل و سهل شمرده شود.