امحای ده تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در ارومیه به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی ،زین العابدین نوری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان ارومیه اظهار کرد: قریب به ده تن مواد غذایی غیر قابل مصرف، توقیف شده توسط کارشناسان مرکز بهداشت ارومیه در سایت زباله نازلو […]

امحای ده تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در ارومیه

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی ،زین العابدین نوری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان ارومیه اظهار کرد: قریب به ده تن مواد غذایی غیر قابل مصرف، توقیف شده توسط کارشناسان مرکز بهداشت ارومیه در سایت زباله نازلو به روش دفن بهداشتی معدوم گردید.