امام جمعه تبریز داغدار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز در غم از دست دادن والده خود داغدار شد.

امام جمعه تبریز داغدار شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز در غم از دست دادن والده خود
داغدار شد.