اقامه نماز ظهر عاشورا در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماز ظهر عاشورا با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور پرشور مردم تبریز در مصلی اعظم امام خمینی این شهر اقامه شد.

اقامه نماز ظهر عاشورا در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماز ظهر عاشورا با رعایت پروتکل های بهداشتی با
حضور پرشور مردم تبریز در مصلی اعظم امام خمینی این شهر اقامه
شد.