افزایش ۴ برابری پلمب ها در قم به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،رئیس مرکز بهداشت استان قم از افزایش ۴ برابری پلمب ها به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر داد . وی اظهار کرد: از حدود ۴ هزار بازدید اخیر نظارتی مرکز بهداشت، یک هزار و ۴۰۰ اخطار را […]

افزایش ۴ برابری پلمب ها در قم

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،رئیس مرکز بهداشت استان قم از افزایش ۴ برابری پلمب ها به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر داد .

وی اظهار کرد: از حدود ۴ هزار بازدید اخیر نظارتی مرکز بهداشت، یک هزار و ۴۰۰ اخطار را به دنبال داشته است.