افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- جانشین فرمانده انتظامی بناب از افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب خبر داد.

افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- جانشین فرمانده انتظامی بناب از افزایش ۱۵ درصدی
کشفیات مواد مخدر در شهرستان بناب خبر داد.