افزایش ۱۱۹ هزار تنی تولیدات آذربایجان‌شرقی با تکمیل شبکه‌های آبی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اتمام کامل طرح ملی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور در آذربایجان شرقی حدود ۱۱۹ هزار تن بر میزان تولیدات استان اضافه می‌شود.

افزایش ۱۱۹ هزار تنی تولیدات آذربایجان‌شرقی با تکمیل شبکه‌های آبی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اتمام
کامل طرح ملی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور در
آذربایجان شرقی حدود ۱۱۹ هزار تن بر میزان تولیدات استان اضافه
می‌شود.