افزایش مهارت‌آموزی به مددجویان توسط کمیته امداد در شرایط تورم به گزارش کانال خبری تبریز , تورم موجب ارائه خدمات مختلف توسط کمیته امداد به‌عنوان نهاد حمایتی به مددجویان شده و به‌همین دلیل مهارت‌آموزی برای توانمندسازی هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش مهارت‌آموزی به مددجویان توسط کمیته امداد در شرایط تورم

به گزارش کانال خبری تبریز , تورم موجب ارائه خدمات مختلف توسط کمیته امداد به‌عنوان
نهاد حمایتی به مددجویان شده و به‌همین دلیل مهارت‌آموزی برای
توانمندسازی هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.