افزایش دو برابری متوفیان کرونایی در وادی رحمت تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز از جهش آمار اموات کرونایی در وادی رحمت خبر داد و گفت: طی یک ماه اخیر، میزان متوفیان کرونا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش دو برابری متوفیان کرونایی در وادی رحمت تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز از
جهش آمار اموات کرونایی در وادی رحمت خبر داد و گفت: طی یک ماه اخیر،
میزان متوفیان کرونا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.