افزایش تصاعدی آمار متوفیان کرونایی در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز نسبت به افزایش تصاعدی متوفیان کرونایی در این شهر هشدار داد.

افزایش تصاعدی آمار متوفیان کرونایی در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز نسبت
به افزایش تصاعدی متوفیان کرونایی در این شهر هشدار
داد.