افتتاح ۲۰ خانه ورزش و تجهیز ۱۰ تیم ورزش روستایی در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مراسم افتتاح آنلاین ۲۰ خانه ورزش روستایی و تجهیز ۱۰ تیم ورزشی روستایی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به صورت همزمان در ۲۱ شهرستان استان برگزار شد.

افتتاح ۲۰ خانه ورزش و تجهیز ۱۰ تیم ورزش روستایی در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مراسم افتتاح آنلاین ۲۰ خانه ورزش روستایی و
تجهیز ۱۰ تیم ورزشی روستایی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان
شرقی به صورت همزمان در ۲۱ شهرستان استان برگزار شد.