اعمال کاهش تردد مسافری ناوگان حمل و نقل عمومی به یک سوم ظرفیت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: نیروهای راهداری بر اعمال کاهش تردد مسافری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به یک سوم به صورت جدی نظارت می‌کنند.

اعمال کاهش تردد مسافری ناوگان حمل و نقل عمومی به یک سوم ظرفیت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
آذربایجان‌شرقی گفت: نیروهای راهداری بر اعمال کاهش تردد مسافری توسط
ناوگان حمل و نقل عمومی استان به یک سوم به صورت جدی نظارت
می‌کنند.