اعمال قانون ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو در طرح محدودیت‌های کرونایی استان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی، از اعمال قانون ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو در طرح جدید محدودیت‌های تردد در سطح استان خبر داد.

اعمال قانون ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو در طرح محدودیت‌های کرونایی استان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی، از اعمال
قانون ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو در طرح جدید محدودیت‌های تردد در سطح استان
خبر داد.