اعلام جزئیات تغییرات جدید تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- روستای «دیزج حسین بیگ» شهرستان مرند با تصویب هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ماه جاری به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به شهر تبدیل شد.

اعلام جزئیات تغییرات جدید تقسیمات کشوری در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- روستای «دیزج حسین بیگ» شهرستان مرند با تصویب
هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ماه جاری به پیشنهاد وزارت کشور و به
استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به شهر تبدیل
شد.