اعزام ۱۲۰ مبلغ دینی به مجالس عزاداری ماه محرم در شهرستان هشترود به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود- رئیس اداره تبلیغات اسلامی هشترود از اعزام ۱۲۰ مبلغ دینی به مجالس عزاداری ماه محرم در شهرستان هشترود خبر داد.

اعزام ۱۲۰ مبلغ دینی به مجالس عزاداری ماه محرم در شهرستان هشترود

به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود- رئیس اداره تبلیغات اسلامی هشترود از اعزام ۱۲۰
مبلغ دینی به مجالس عزاداری ماه محرم در شهرستان هشترود خبر
داد.