اعزام ۱۰۰ دستگاه اتوبوس مسافری از آذربایجان شرقی به مرز مهران به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی برای جابه جایی زائران اربعین حسینی به استان تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به مرز هاریکاان اعزام کرد.

اعزام ۱۰۰ دستگاه اتوبوس مسافری از آذربایجان شرقی به مرز مهران

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی
برای جابه جایی زائران اربعین حسینی به استان تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس
به مرز هاریکاان اعزام کرد.