اعتبارات قطره چکانی نمی‌تواند زیرساخت‌های اساسی بناب را تکمیل کند به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: با اعتبارات قطره چکانی نمی‌توانیم پروژه‌های اساسی و در خور نام شهرستان بناب را اجرا کرده و زیرساخت ها را تکمیل کنیم.

اعتبارات قطره چکانی نمی‌تواند زیرساخت‌های اساسی بناب را تکمیل کند

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: با اعتبارات قطره چکانی
نمی‌توانیم پروژه‌های اساسی و در خور نام شهرستان بناب را اجرا کرده و
زیرساخت ها را تکمیل کنیم.