اصلی ترین مشکل جامعه کارگری قراردادهای موقت است به گزارش کانال خبری ایران از اخبار یزد ،دهقانی رئیس خانه کارگر استان یزدگفت: عمده‌ترین مسئله و مشکل جامعه کارگری را قرارداد‌های موقت است. چندسالی است که این موضوع درخواست جامعه کارگری است و متاسفانه این خواسته همچنان تحقق پیدا نکرده است. در ارتباط با این قرارداد‌های […]

اصلی ترین مشکل جامعه کارگری قراردادهای موقت است

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار یزد ،دهقانی رئیس خانه کارگر استان یزدگفت:

عمده‌ترین مسئله و مشکل جامعه کارگری را قرارداد‌های موقت است. چندسالی است که این موضوع درخواست جامعه کارگری است و متاسفانه این خواسته همچنان تحقق پیدا نکرده است.

در ارتباط با این قرارداد‌های موقت وقتی که صحبت می‌کنیم چنین گفته می‌شود که قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست و ما تا اوایل دهه هفتاد هیچ مشکلی نداشتیم.

درخواست ما این است که به هر طریق ممکن این مشکل برطرف شود و موضوع قرارداد‌های موقت به صورت کامل برطرف شود تا کارگران بدون دغدغه در زمینه امنیت شغلی به فعالیت بپردازند.

فعالیت شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری و تامین نیرو در واحد‌های تولید نیرو، به نوعی زمینه خرید و فروش کارگر را فراهم کرده است.