اسیری که طعم آزادی را دو بار چشید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از تبار آزادگان هشت سال دفاع مقدس است که طعم رهایی از اسارت را دو بار چشیده است و نیروهای عراقی، چهار بار در فاصله خط مقدم تا بصره می‌خواستند او را اعدام کنند.

اسیری که طعم آزادی را دو بار چشید

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از تبار آزادگان هشت سال دفاع
مقدس است که طعم رهایی از اسارت را دو بار چشیده است و نیروهای عراقی،
چهار بار در فاصله خط مقدم تا بصره می‌خواستند او را اعدام
کنند.