استقبال از تشکیل ستاد اصلاح طلبان طرفدار آیت الله رئیسی در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای وحدت آذربایجان شرقی از تشکیل ستاد اصلاح طلبان طرفدار آیت الله رئیسی در تبریز استقبال کرد.

استقبال از تشکیل ستاد اصلاح طلبان طرفدار آیت الله رئیسی در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای وحدت آذربایجان شرقی از تشکیل ستاد
اصلاح طلبان طرفدار آیت الله رئیسی در تبریز استقبال
کرد.