استعفای ۳ نفر دیگر از کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار اهر از استعفای ۳ نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر اهر خبر داد و گفت: با قبول این استعفاها مجموع کاندیداها به ۷۳ نفر رسید.

استعفای ۳ نفر دیگر از کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار اهر از استعفای ۳ نفر از نامزدهای
انتخابات شورای شهر اهر خبر داد و گفت: با قبول این استعفاها مجموع
کاندیداها به ۷۳ نفر رسید.