استان‌ها روی موج تبلیغات انتخاباتی/ «من رأی می‌دهم» کمپین شد به گزارش کانال خبری تبریز , استان‌های مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب عرصه تبلیغات انتخاباتی شده، تلاش نامزدها برای کسب آرای مردم هرروز جدی‌تر می‌شود و کمپین «من رأی می‌دهم» در برخی شهرها به راه افتاده است.

استان‌ها روی موج تبلیغات انتخاباتی/ «من رأی می‌دهم» کمپین شد

به گزارش کانال خبری تبریز , استان‌های مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب
عرصه تبلیغات انتخاباتی شده، تلاش نامزدها برای کسب آرای مردم هرروز
جدی‌تر می‌شود و کمپین «من رأی می‌دهم» در برخی شهرها به راه افتاده
است.