استاندار جدید آذربایجان شرقی روحیه مردمی و جهادی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: استاندار جدید آذربایجان شرقی روحیه مردمی و جهادی دارد.

استاندار جدید آذربایجان شرقی روحیه مردمی و جهادی دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت:
استاندار جدید آذربایجان شرقی روحیه مردمی و جهادی
دارد.