ارزیابی مهرواره محله همدل در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آخرین وضعیت اجرای طرح هاریکاواره محله همدل در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ارزیابی شد.

ارزیابی مهرواره محله همدل در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آخرین وضعیت اجرای طرح هاریکاواره محله همدل در
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ارزیابی
شد.