اختصاص ۲۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۲۵ هزار واکسن به استان اختصاص یافته بود که ۸۳ درصد آن تزریق شده و با اختصاص ۲۳ هزار واکسن دیگر در طی دو هفته آینده تزریق دوز نخست به تمام کادر […]

اختصاص ۲۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۲۵ هزار واکسن به استان اختصاص یافته بود که ۸۳ درصد آن تزریق شده و با اختصاص ۲۳ هزار واکسن دیگر در طی دو هفته آینده تزریق دوز نخست به تمام کادر درمان انجام خواهد شد.