اجرای SDI در آذربایجان شرقی باید تداوم یابد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: در پنج سال گذشته برای به سامان رسیدن سیستم SDI تلاش های فراوانی شده و امیدواریم این برنامه در دولت بعدی نیز در استان تداوم یابد.

اجرای SDI در آذربایجان شرقی باید تداوم یابد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
گفت: در پنج سال گذشته برای به سامان رسیدن سیستم SDI تلاش های
فراوانی شده و امیدواریم این برنامه در دولت بعدی نیز در استان تداوم
یابد.