اجرای سیستم آبیاری نوین در ۸۱۲۳ هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در یک هزار و ۲۶۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان تا به امروز خبر داد.

اجرای سیستم آبیاری نوین در ۸۱۲۳ هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان
شرقی از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در یک هزار و ۲۶۷ هکتار از اراضی
کشاورزی استان تا به امروز خبر داد.