اتمام کامل زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از اتمام کامل زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای هوراند خبر داد و گفت: این شهرک گلخانه‌ای تا ۲ماه آینده در اختیار سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.

اتمام کامل زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای هوراند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از اتمام
کامل زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای هوراند خبر داد و گفت: این شهرک
گلخانه‌ای تا ۲ماه آینده در اختیار سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قرار
می‌گیرد.