آیت الله رئیسی به نفع دیگر نامزدها انصراف نمی‌دهد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول ستاد دانشگاهیان رئیسی در خصوص برخی شائبه‌ها در خصوص کناره‌گیری رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آیت الله رئیسی به نفع دیگر نامزدها انصراف نمی‌دهد.

آیت الله رئیسی به نفع دیگر نامزدها انصراف نمی‌دهد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول ستاد دانشگاهیان رئیسی در خصوص برخی
شائبه‌ها در خصوص کناره‌گیری رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری، گفت:
آیت الله رئیسی به نفع دیگر نامزدها انصراف نمی‌دهد.