آموزش در دوران کرونایی تعطیل نشد به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه تلاش معلمان در دوران شیوع کرونا ستودنی است، گفت: آموزش در دوران کرونایی تعطیل نشد.

آموزش در دوران کرونایی تعطیل نشد

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه تلاش معلمان در دوران
شیوع کرونا ستودنی است، گفت: آموزش در دوران کرونایی تعطیل
نشد.