آمریکایی‌ها ۲۰سال با شعار گسترش دموکراسی افغانستان را اشغال کردند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: آمریکایی‌ها ۲۰ سال با شعار گسترش دموکراسی و مقابله با تروریسم افغانستان را اشغال کردند و یک ماه نیز نتوانستند مقابل طالبان دوام بیاورند.

آمریکایی‌ها ۲۰سال با شعار گسترش دموکراسی افغانستان را اشغال کردند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: آمریکایی‌ها ۲۰ سال با
شعار گسترش دموکراسی و مقابله با تروریسم افغانستان را اشغال کردند و
یک ماه نیز نتوانستند مقابل طالبان دوام بیاورند.